Privacy statement

AdSysCo respecteert de privacy van u als websitebezoeker. Wij vinden dat goede cliëntenzorg samen moet gaan met even zo goede zorg en aandacht voor een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij eventueel achtergelaten persoonsgegevens op onze website (www.adsysco.nl) verwerken, waarvan verzamelen een vorm is.

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens op onze website:

  • wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven in het formulier.
  • door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en voor analytische doeleinden. Zo verzamelen we het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek (door Google Analytics*) en error en crash informatie (door Rollbar**).
  • eventuele foto’s, video’s, berichten en/of andere uitingen van cliënten zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens bij AdSysCo?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden verwerkt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De website wordt beheerd door AdSysCo. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is AdSysCo formeel de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u in de voettekst van deze site

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens - bij voorkeur - indienen door een e-mail te sturen naar info@adsysco.nl. Hierbij vragen wij u om ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna, binnen de wettelijke termijn, contact met u opnemen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 2 november 2016. AdSysCo behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd wordt dit kenbaar gemaakt in het privacy statement.